top of page

Vormingen en opleidingen

Cursussen worden begeleid door internationaal gekwalificeerde cursusleiders (Internationally Qualified Course Leaders), lid van de nationale of internationale vereniging.

De Sherborne opleidings-structuur

Untitled_Artwork.png

Introductiecursus

Een proevertje: wat is Sherborne ontwikkelingsstimulerend bewegen?
Een kennismaking in de praktijk (max. 3,5 uur – op maat van de aanvrager).

Basiscursus (sessie 1-6)

Deze cursus wordt georganiseerd door de eigen Sherborne Vereniging, door vormingsinstellingen of hogescholen. Het gaat om een driedaagse cursus (min. 18 uren) of om 6 sessies van telkens 3 uur. De cursus wordt begeleid door internationaal gekwalificeerde cursusleiders (IQCL; zie hieronder).
Theoretische achtergrond en praktijkaanbod om zelf met de methode te gaan werken.
Na afloop bekomt men een nationaal geregistreerd certificaat.

Verdere verdieping (sessie 7-12)

De cursus wordt georganiseerd door een nationale vereniging, gegeven door internationaal gekwalificeerde cursusbegeleiders (IQCL; zie hieronder). Het is een driedaagse cursus (18 uren) die kan gevolgd worden door diegenen die na de basiscursus minstens één jaar gewerkt hebben met de methode. De inhoud van deze cursus wordt onder supervisie van ISCO vastgelegd. Deelname aan deze Internationale verdiepingscursus resulteert in een internationaal certificaat.

Na de internationale verdieping en minstens één jaar verdere praktijk kan een stage als Internationally Qualified Course Leader (IQCL) aangevraagd worden bij de nationale vereniging. De specifieke uitwerking hiervan wordt bepaald door ISCO. Cursusbegeleiders worden in een internationaal register opgenomen.

Specialisatiemodule Sherborne Samenspel

De Specialisatiemodule Samenspel is ontwikkeld vanuit het werken met kinderen en gezinnen met gebrek aan basisvertrouwen en hechtingsproblematiek . Deze module bestaat uit vier dagen en minimaal 6 supervisiebijeenkomsten.

bottom of page