top of page

Specialisatiemodule Sherborne Samenspel

De Specialisatiemodule Samenspel is ontwikkeld vanuit het werken met kinderen en gezinnen met gebrek aan basisvertrouwen en hechtingsproblematiek . Deze module bestaat uit vier dagen en minimaal 6 supervisiebijeenkomsten. Deze specialisatiemodule richt zich op professionals die werken met cliënten waarbij een gebrek aan basisvertrouwen (in brede zin) en hechtingsproblematiek een rol spelen. Om deel te kunnen nemen moet je in het bezit zijn van een erkend certificaat van een basiscursus Sherborne Bewegingspedagogiek

Indeling van de specialisatiemodule

Dag 1 en 2

Bij de module Sherborne Samenspel vindt een verdieping plaats naar het werken met kinderen en ouders/verzorgers met gebrek aan basisvertrouwen en/of hechtingsproblematiek. De complexiteit en intensiteit van deze problematiek vraagt toenemende bewustwording en inzicht van de hulpverlener, en een verdere ontwikkeling van de eigen sensitieve responsiviteit.
 

Tijdens de module wordt in gegaan op de hechtingstheorie in het algemeen en de door Truus Bakker ontwikkelde hechtingspyramide in het bijzonder. Er wordt een koppeling gelegd tussen de bouwstenen waarin kind en ouders zich bevinden en de relatiespelvormen die daarop het beste aansluiten.
 

Er gaat aandacht naar de manier waarop de Laban bewegingsanalyse kan worden toegepast ter ondersteuning van observatie en variatie in de bewegingspatronen. Daarnaast leert de cursist enkele specifieke relatiespelvormen die voor deze doelgroep ontwikkeld zijn.
 

De hulpverlener wordt bij het werken met deze doelgroep -net als de ouders/verzorgers- meer geconfronteerd met eigen hechtingsrepresentaties.

Het is daarbij van groot belang zelf de fysieke oefeningen te ervaren en daarmee te beseffen wat de spelvormen teweeg kunnen brengen. Het ontwikkelen van creativiteit en flexibel inspelen op onverwachte situaties komen uitgebreid aan de orde.

 

Er wordt tijdens de cursus gewerkt met de communicatieprincipes uit de Video Home Training (VHT). De cursist leert hoe het terugkijken van videobeelden kan helpen om het gedrag tijdens een bewegingssessie juist te interpreteren en van daaruit verder te werken met het gezin.

Dag 3 en 4

Aan de hand van videobeelden van praktijksituaties van cursisten en vragen n.a.v. opgedane ervaring met Sherborne in ieders werk, zal er concreet geoefend worden en zal dieper worden ingegaan op het thema: Kijken naar en interpreteren van gedrag, om die te vertalen naar de vraag: wat dan….


We zullen ervaringen uitwisselen en samen oefenen.


Na deze Samenspel dagen worden supervisiegroepjes gevormd, die minimaal zes keer bijeenkomen.
 

Tijdens de laatste supervisie zal geëvalueerd worden en zal de supervisor het certificaat Sherborne SamenSpel uitreiken.

bottom of page