top of page

Inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden

Alle inschrijvingen voor een vorming of cursus van de Sherborne Vereniging België vzw zijn onderhevig aan de volgende standaard inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden. 

Voorwaarden:

 • Tenzij anders vermeld is inschrijven mogelijk tot 5 werkdagen voor de datum van de vorming of cursus. Indien de opleiding inmiddels volzet is, krijg je hiervan melding. Bij sommige vormingen is inschrijven nadien nog mogelijk maar kan door de organisator een supplement van minimum € 10 aangerekend worden.
   

 • Annulering zonder kosten is mogelijk tot de uiterste inschrijvingsdatum.
   

 • Bij annulering na de uiterste inschrijvingsdatum wordt minimum €20 (of 20% van de inschrijvingsprijs) in rekening gebracht voor de gemaakte administratieve kosten.
   

 • Bij niet annuleren of annulering na aanvang van de vorming of cursus of bij vroegtijdig stopzetten, blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Wel kan men zich bij vormingen waar geen certificering aan verbonden is, op elk moment laten vervangen door een collega, mits deze voldoet aan eventueel gestelde toelatingsvoorwaarden.
   

 • Bij het niet afronden van een cursus is het in sommige gevallen mogelijk bij een volgende cursus met eenzelfde certificering in te stappen om de volledige cursus af te ronden. In dat geval wordt 100% van de inschrijvingsprijs aangerekend voor de sessies die nog worden gevolgd.
   

 • Annulering gebeurt steeds schriftelijk of per e-mail (niet telefonisch).
   

 • De Sherborne Vereniging België vzw behoudt zich het recht voor om een geplande cursus of vorming te annuleren of uit te stellen. Reeds betaalde inschrijvingsgelden worden dan integraal teruggestort.

bottom of page