top of page
DSC00320-2.jpg

Diensten

Wil jij je graag aanmelden als Sherborne hulpverlener? Heb je een ondersteuningsvraag of wil je een cursus aanvragen? Vul één van onderstaande formulieren in en je hoort van ons!

De Sherborne Vereniging legt een lijst aan van hulpverleners die als zelfstandige (al dan niet in bijberoep) de bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne toepassen. Als de vereniging vragen krijgt van kinderen of volwassenen die een hulpvraag hebben waar de bewegingspedagogiek een antwoord op kan bieden, bieden wij hen de adressen aan van de hulpverleners in hun regio. Indien u graag uw naam op deze lijst wil, vul dan volgende gegevens in.

Sherborne hulpverlener

Doelgroepen

Hebt u interesse om de bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne te integreren in uw organisatie en wenst u een vorming op maat?
Vul dan volgende gegevens in en wij laten spoedig iets weten.

Bent u ouder, begeleider van een kind, jongere of volwassene en zoekt u ondersteuning via de Bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne?

Met de Sherborne Vereniging leggen we een lijst aan van hulpverleners (kinesisten, opvoeders, pedagogen, ergotherapeuten, … ) die werken met de Bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne. Indien we iemand kennen in de regio waar u woont, dan kunnen wij u in contact brengen met deze hulpverlener.

Ondersteuningsvraag

Opmerking: bij een doorverwijzing naar een praktijkbegeleider in de Sherborne Bewegingspedagogiek kan de Vereniging niet persoonlijk verantwoordelijk worden gesteld voor de manier waarop de praktiserenden te werk gaan. Dit is de verantwoordelijkheid van de hulpverlener zelf. Wij zorgen ervoor dat de personen naar wie we doorverwijzen een degelijke basisopleiding gehad hebben.

Vorming op maat van een organisatie

Soort vorming

In welke vorming heb je interesse?

Provincie
In welk soort vorming heb je interesse?
bottom of page