top of page

di 15 nov

|

Karel de Grote Hogeschool

Introductie-avond Sherborne in Antwerpen

Deze vorming is een initiatief van Karel de Grote Hogeschool en is een keuzemodule binnen de opleiding banaba BOZO. Gedurende 2 avonden maak je kennis met elementen van de Sherborne bewegingspedagogiek en ervaar je zelf wat de impact is op het leren en ontwikkelen van kinderen.

Waar en wanneer?

15 nov 2022 18:30 – 21:30

Karel de Grote Hogeschool, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen, België

Over deze vorming

De Sherborne bewegingspedagogiek is een methode waarbij men het kind wil helpen zich goed te voelen in het eigen lichaam waardoor het een groter zelfvertrouwen ontwikkelt. Een sterk bewustzijn van het eigen lichaam en van de ruimte, en de mogelijkheid om relaties aan te gaan met andere personen, zijn basisvereisten om vlot te leren. Momenteel kent de methode een succesrijke toepassing in de opvoeding van peuters en kleuters, in de begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met een sensoriële, fysische of mentale beperkingen, bij kinderen en jongeren met gedrags-, sociale en emotionele problemen en in gezinsgerichte therapieën. Bij dit keuzevak maak je kennis met Sherborne waarbij het grootste deel van de cursustijd bestaat uit actieve bewegingsmomenten. Door bewegingsopdrachten en in samenspel met de andere deelnemers geraak je vertrouwd met de methode. Het accent ligt op 'zelf doen' en 'zelf beleven'. 

Share This Event

bottom of page